Zákon o ochrane osobných údajov: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/18/20180525

Krátka registrácia

Please wait...