Zákon o ochrane osobných údajov: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/18/20180525

 

DOTAZNÍK

Vyplnenie dotazníku Vám uľahčí rýchlejšie nájsť si pracovné miesto. Jeho vyplnenie Vám zaberie max. 10 minút Vášho času. Dôležitou súčasťou registrácie je aj správny výber fotografie. Fotografia musí byť farebná a reprezentatívna, lebo prezentuje Vašu osobu .

Po odoslaní registrácie, Vás budeme do 24 hodín telefonicky kontaktovať a preskúšame Vás z nemeckého jazyka a ponúkneme voľné pracovné pozície.

1. OSOBNÉ ÚDAJE

Ulica: číslo domu:, PSČ:, Mesto/Obec:,

2. INFORMÁCIE O VÁS
3. JAZYKOVÉ ZNALOSTI
4. SKÚSENOSTI S OPATROVANÍM

S akými diagnózami ste sa stretli?*:

nemám žiadne skúsenosti

5. VAŠE SCHOPNOSTI A ZÁUJMY

Niečo o Vás: (skúsenosti, zážitky z opatrovania, Vaše predstavy o rodine a mieste, kde by ste chceli opatrovať,...)+ napíšte nám aspoň 2 Vaše hobby.

PRIPOJENIE FOTOGFAFIE A ODOSLANIE DOTAZNÍKA
Prehľadávať
Prehľadávať

Maximálna veľkosť 10MB

Nahrať ďalší ...
Prehľadávať

Máximálna veľkosť 10MB

Potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som v dotazníku uviedol/uviedla sú pravdivé a úplné*:

Dotknutá osoba týmto čestne prehlasuje, že dáva prevádzkovateľovi svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby spracúval jej osobné údaje

Please wait...