Znalosť nemeckého jazyka musí byť na komunikatívnej úrovni. Zamestnanec musí vedieť komunikovať po telefóne, ale aj pri osobnom rozhovore. Znalosť nemeckého jazyka je podmienkou.
Opatrovateľský kurz nie je podmienkou. Niektorým klientom úplne stačí prax v opatrovaní.
V takomto prípade bude osoba ošetrená v štátnom zdravotnom zariadení v Nemecku a v prípade nutnosti jej zariadime dovoz späť na Slovensko.
V takomto prípade treba ihneď kontaktovať svoju kontaktnú osobu v spoločnosti, s ktorou sa situácia bude okamžite riešiť.