PRÁCA V NEMECKU


Spomedzi všetkých uchádzačov o zamestnanie je momentálne najväčší záujem o prácu v Nemecku na pozíciách ako  Opatrovateľ, Opatrovateľka, Upratovačka, Upratovač, Pomocnica v domácnosti, či pomocník v domácnosti.

Pomoc v domácnosti a opatrovanie sa uskutočňuje priamo v rodinách na slovenskú pracovnú zmluvu. Každý záujemca má možnosť výberu o koľko osôb sa bude starať (muž, žena alebo pár) a ako dlho je schopný v rodine zotrvať (1 mesiac je minimálna dĺžka). Uchádzači majú v bytoch alebo v domoch k dispozícii vlastnú izbu, vo väčšine rodín internetové pripojenie a vlastnú kúpeľňu. Stravu majú zabezpečenú počas celého pobytu v rodine. Samotná náplň práce je individuálna a závisí od požiadaviek konkrétnych rodín. Každý uchádzač však bude ešte pred nástupom do zamestnania podrobne oboznámený s prácou a činnosťami, ktoré bude v rodine vykonávať.,

Viete si predstaviť, že by ste takéto niečo robili, len neviete ako začať Je to veľmi jednoduché, stačí urobiť prvý krok a prečítať si týchto pár riadkov.

  •  Pracovný pohovor. Každý uchádzač o zamestnanie musí ako prvý krok absolvovať pracovný pohovor v našej agentúre. Preferujeme osobný kontakt, ale keďže chápeme situáciu, že nie všetci uchádzači sú schopní dostaviť sa do Bratislavy, pohovory sa uskutočňujú tiež telefonicky alebo prostredníctvom Skype.
  • Najdôležitejšia je nemčina. Keďže každá rodina si s uchádzačom pred jeho vycestovaním telefonuje, je potrebné aby uchádzač o zamestnanie vedel komunikovať v nemeckom jazyku aj po telefóne. Rodina s ním spravidla vedie krátky rozhovor o jeho skúsenostiach alebo záľubách a až po tomto rozhovore sa definitívne rozhodnú obe strany (Rodina aj Uchádzač), či sa vycestovanie uskutoční.
  • Prax v opatrovaní. Je dobré mať skončený opatrovateľský kurz , nie je to však nevyhnutná podmienka. Všetko závisí od toho čo konkrétne by spadalo do náplne Vašej práce.
  •  Aj vycestovanie podlieha pravidlám. Každý uchádzač o zamestnanie, ktorý má záujem vycestovať do Nemecka musí byť aktívnym poistencom slovenskej zdravotnej poisťovne
  •   v prípade, že je inej štátnej príslušnosti ako slovenskej musí byť prehlásený do slovenskej zdravotnej poisťovne mať pozastavené alebo zrušené všetky zahraničné živnosti.

Neváhajte a zaregistrujte sa u nás!