Söcking, je obec, pri Starnbergsee, južne od Mníchova. Hľadáme tu opatrovateľku k 85-ročnému pánovi (170 cm, 70 kg), ktorý býva v dome so záhradou a nemá žiadne domáce zvieratá. Pacient pochádza z Maďarska, ale je potrebné aby opatrovateľka ovládala aspoň základy nemčiny. Opatrovateľka má v dome zabezpečenú samostatnú izbu s internetom.

Stupeň ošetrenia: pacient je zaradený do 3. stupňa ošetrenia.

Potreba ošetrovateľskej služby: domácnosť nenavštevuje ošetrovateľská služba.

Zdravotný stav:  pacient má stareckú demenciu a začínajúcu inkotinenciu. Nočné vstávanie je potrebné príležitostne.

Pohyblivosť:  pacient je mobilný, pohybuje sa samostatne.

Opatrovateľka má v rámci tejto pozície za úlohu starostlivosť o pacienta, do čoho spadá pomoc pri osobnej hygiene, prezliekaní, vstávaní. Za úlohu má taktiež starostlivosť o domácnosť (upratovanie, varenie, pranie, žehlenie, nakupovanie). Pán rád počúva maďarské rádio, ocení taktiež spoločnú zábavu, trávenie voľného času, rozhovory, alebo prechádzky.

Dĺžka turnusu : 3 mesiace, Nástup:2.1.2019

Ponúkaná mzda: 9,19 €/hod. brutto

Orientačná čiastka za mesačný turnus do výšky 1410 vrátane diét a príspevku na cestovný lístok (pre bližšie informácie sa kontaktujte na uvedených tel. číslach).

Pracuje sa na slovenskú pracovnú zmluvu.

V prípade záujmu nás kontaktujte na uvedených číslach:

Koordinátorka L. Poórová: 0948 245 300, l.poorova@vip-pflege.eu

Odd. náboru:  0948 688 777, 0948 719 494, nabor@vip-pflege.eu